Regulamin Klubu i Płatności

  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ZAWODNIKÓW SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

  obowiązujące od 01.04.2024 roku

  1. Miesięczna składka członkowska dla każdego zawodnika wynosi 200 złotych i może być opłacana wyłącznie poprzez aplikację SportBM. Składka jest opłacana przez okres 12-tu miesięcy w roku.
  2. Rodzeństwo może skorzystać z 50% zniżki za udział każdego kolejnego zawodnika z rodziny (brat, siostra) w klubie.

  3. Zawodnik podczas kontuzji przez pierwsze 2 miesiące, po zgłoszeniu tego faktu do klubu, opłaca składkę w wysokości 50%. W przypadku przedłużającej się kontuzji, składka wynosi - 0 zł.

  4. Rodzic zobowiązany jest do terminowego opłacania miesięcznych składek.

  5. Brak wpłaty w danym miesiącu może skutkować zawieszeniem zawodnika w treningach.

  PLIKI

  Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
  ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
  e-mail: a.concordia@wp.pl

  Biuro klubu otwarte
  wt. 14-17, czw. 14-17
  dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

  NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
  PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

  do góry strony