Zasady odpłatności

  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA ZAWODNIKÓW

  SZKÓŁKI PIŁKARSKIEJ

  obowiązujące od 01.01.2018 roku

  1. Miesięczna składka członkowska wynosi 70,00 złotych /siedemdziesiąt/ i może być wpłacana w biurze klubu lub na bankowe konto klubu, w okresie całego miesiąca za dany miesiąc. Składka jest opłacana przez okres 12-tu miesięcy w roku.
  2. Miesięczna składka członkowska wynosi 50,00 złotych /pięćdziesiąt/ dla uczestników zajęć najmłodszej grupy naborowej. Składka jest opłacana przez okres tych miesięcy, w których prowadzone są zajęcia treningowe.
  3. Jeżeli w zajęciach treningowych uczestniczy co najmniej 2 rodzeństwa, wysokość łącznej miesięcznej składki członkowskiej wynosi 100,00 złotych /sto złotych/.
  4. przypadku choroby, kontuzji bądź innej uzasadnionej nieobecności zawodnika na zajęciach treningowych trwającej dłużej niż 1 miesiąc, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w/w faktu trenerowi i w biurze klubu, składka członkowska za dany okres nie obowiązuje.

  PLIKI

  Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg
  ul.Krakusa 25; 82-300 Elbląg,  tel. / fax 55 235 40 99
  e-mail: a.concordia@wp.pl

  Biuro klubu otwarte
  pon. 13-17, wt. 11-13, śr. 13-17, czw. 11-13
  dyżury prezesa klubu: śr. 16:30-17:00

  NIP 578-295-17-51, Regon 280053410, KRS nr 0000278728
  PKO BP o/Elbląg nr 81 1020 1752 0000 0602 0100 6428

  do góry strony